Slovenya Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Slovenya Vatandaşlığı

SLOVENYA OTURMA İZNİ

Daimi Oturma İzni
Daimi ikamet izni almak için şartlar şunlardır: geçici ikamet izni veya bir uzatma için başvurunun sunulmasını onaylayan bir sertifika ya da yenilenmiş bir tebliğ uyarınca Slovenya Cumhuriyeti'nde sürekli yasal olarak beş yıldır. Geçici ikamet iznine ve ilk ikamet iznine ilişkin koşulların yerine getirildiğine karar vermiştir. Daimi ikamet izni başvurusu kendiniz veya yasal temsilciniz veya vekiliniz tarafından ikamet ettiğiniz bölgedeki idari birimde sunulacaktır. Başvurunuz işlenirken geçici oturma izniniz temelinde Slovenya Cumhuriyeti'nde ikamet etmeniz gerekmektedir.
Bu süre zarfında Slovenya Cumhuriyeti'nde bulunmadıysanız ve geçici ikamet izni veya bir uzatma veya yenileme başvurusunu onaylayan bir sertifika verilmezse, beş yıllık sürekli yasal ikamet şartı da yerine getirilir. Geçici oturma izniniz varsa, devamsızlıklarınız altı aydan kısa ise ve birleştiğinde beş yıllık bir süre içinde on ayı aşmaz.
Vizenizin bitiminden önce geçici ikamet izni başvurusunda bulunmanız ve ikamet tezkereniz verildiğinde, kalmanızın uzun süreli kalış vizesi temelinde kalış süresi, daimi ikamet izni süresinin bir parçası olarak düşünülür. Eğitim ve mesleki eğitim amaçlı geçici ikamet iznine dayanan kalış sürenizin sadece yarısı, daimi ikamet izninin verilmesi süresinin bir parçası olarak düşünülür. Slovenya Cumhuriyeti'nde mevsimlik işlerin geçici oturma iznine dayalı olarak, ilan edilen bir işçi ya da günlük bir banliyö ya da geçici koruma altındaki bir kişi olarak geçirilen süre, ancak bu sürenin bir parçası olarak kabul edilmez .
Bir AB Mavi Kartın sahibiyseniz, bunun temelinde diğer AB üye ülkelerinde kalışınızın nihai olduğu süreler beş yıllık dönem içine dahil edilir. AB Mavi Kart sahibi olan bir kişinin, AB mavi kartının sahibi olarak beş yıllığına sürekli ve yasal olarak ikamet etmesi durumunda, son iki yıl içerisinde AB Mavi Kart sahibi olan kişiye daimi ikamet izni verilir.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Slovenya Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Slovenya Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Slovenya vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

Şartlar ve Gereklilikler
Diğer yasal koşullar yerine getirildiğinde, beş yıllık sürenin dolmasından önce aşağıdakilere kalıcı oturma izni verilebilir:
⦁Sloven kökenli bir yabancı;
⦁Slovenya Cumhuriyeti'ndeki ikamet yeri Slovenya'nın çıkarına olan bir yabancı;
⦁Slovenya'da sürekli ikamet iznine sahip olan ancak yurtdışında veya Slovenya Cumhuriyeti'nden veya başka herhangi bir AB üye devletinden yoksun kaldığı için süresi dolmuş bir yabancı;
⦁Slovenya'da sürekli ikamet iznine sahip olan ancak başka bir AB üyesi ülkede uzun süreli ikamet statüsünün kazanılması nedeniyle süresi dolmuş bir yabancı.
Daha sonra uzun süreli ikamet statüsünün edinilmesi
Slovenya'da beş yıllık yasal süreli kalış sürenizden sonra daimi ikamet izniniz varsa ve diğer yasal koşulları sağlıyorsanız, Slovenya'daki uzun süreli ikamet izni işaretlenecektir.
Slovenya Cumhuriyeti'nde beş yıllık sürekli yasal ikamet şartı yerine getirilmek üzere ya da eski Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin diğer halef devletlerinin vatandaşlarının statüsünü düzenleyen yasaya dayanarak kalıcı ikamet izni alan bir yabancı Yugoslavya Cumhuriyeti (SFRY) ya da geçici sığınma hakkını düzenleyen kanun uyarınca, kanunla öngörülen koşullara uyulması kaydıyla, daha sonra uzun süreli ikamet iznine izin verilir. Daha sonra uzun süreli ikamet statüsü edinme şartı, yabancıların Slovenya'da beş yıl sürekli ve yasal olarak kalmasıdır.
Slovenya Cumhuriyeti'nde yasal olarak kalmak, geçici ikamet izninin uzatılması için bir başvuru ya da geçici ikamet izni temelinde yenilenmiş bir geçici oturma izni çıkarma demektir. Oturma izninin verilmesinin reddine gerekçe olarak bulunmamakla birlikte, bir yabancının daimi oturma izninin verilmesine ilişkin diğer koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Daha sonra elde edilen uzun süreli ikamet statüsü de yabancıya yeni düzenlenen daimi ikamet izninde işaretlenir.
Slovenya'da veya başka bir AB üyesi ülkede uluslararası koruma sağlandıysanız, uzun süreli ikamet izni alabilirsiniz. Uzun süreli ikamet statüsü, Slovenya'da elde edilen uluslararası koruma statüsünü esas alarak Slovenya'da sürekli ve yasal olarak beş yıldır ikamet eden bir yabancıya, diğer izinle ilgili şartları yerine getirmek kaydıyla verilebilir. Uluslararası koruma başvurusunda bulunan Slovenya'da kalış sürenizin yarısı, Slovenya'da 5 yıllık yasal süre kalma süresinin bir parçası olarak değerlendirilir. Slovenya'da uluslararası koruma başvurusu yapan bir kişi olarak 18 aydan fazla kalırsanız, Slovenya'da 5 yıllık yasal süre boyunca gerekli olduğu düşünülmektedir.
Başka bir AB üyesi ülkede uluslararası korumaya sahip olduysanız, o ülkedeki uluslararası korumanızın sona ermemesi ve Slovenya'da beş yıldır sürekli ve yasal olarak ikamet etmeniz şartıyla ve Slovenya'da uzun süreli ikamet statüsünü elde edebilirsiniz.
Belgeler
⦁Geçerli bir pasaport (son kullanma tarihi Slovenya Cumhuriyeti'ndeki beklenen kalış süresini en az üç ayı aşabilir);
⦁Slovenya Cumhuriyeti'ndeki acil sağlık hizmetlerini asgari bir gereklilik olarak kapsayan sağlık sigortası;
⦁Slovenya Cumhuriyeti'ndeki temel asgari gelir seviyesine eşit en az ayda bir yeterli geçim yolları;
⦁ülkenizden üç aydan büyük olmayan bir polis sabıka kaydı sertifikası (söz konusu ülke bildirimde bulunursa), Slovenya'ya tercüme edilmiş ve onaylanmış halde;
⦁kendinizin gerçek bir fotoğrafı, ve sizden parmak izlerinizden ikisinin kaydı, dijital yakalama için yurtdışında Slovenya Cumhuriyeti diplomatik misyonuna veya konsolosluğuna göndermeniz gerekiyor,
⦁ilk geçici yayın için diğer şartları yerine getirmeniz gerekmektedir


Slovenya vatandaşlığı için gereken şartlar nelerdir ?

Vatandaşlık ve Şartları
Slovenya Cumhuriyeti vatandaşlığı menşei ile edinilebilir; bu, bir kişinin, Sloven vatandaşı olduğu sürece bir ebeveynin bir Sloven vatandaşı olması koşuluyla, bir kişinin anne-baba veya en az bir tanesi aracılığıyla Slovenya vatandaşlığına geçebileceği anlamına gelir.
Bununla birlikte, Slovenya Cumhuriyeti vatandaşlığı, vatandaşlığa kavuşturulması, yani kişinin de belirlenen vatandaşlığa kabul koşullarını yerine getirmesi koşuluyla, Slovenya Cumhuriyetinde fiili ve sürekli ikamet edilen bir süre temelinde edinilebilir.
Vatandaşlığa kavuşturma, bir başvurunun dosyalanması yoluyla ifade edilen kişinin iradesine dayanılarak Sloven vatandaşlığının kazanılmasının bir yoludur. Vatandaşlığa kavuşturma, uzun yıllar Slovenya'da ikamet eden bir yabancının, yaşadığı çevreye uyum sağlayarak, ülkesini kabul etmesini sağlayacak şekilde birey ve devlet arasındaki gerçek bağa dayanır. ülkesinin anayasal ve yasal düzenini en geniş anlamda kabul ettiğini belirtti. Devlet ile yurttaşlık başvurusunda bulunan yabancılar arasında böyle karşılıklı bir hukuki ve siyasi ilişki kurmak için, zorunlu koşullar, yasanın öngördüğü şarttır; bu, devletin, bireyin haklarını değil yalnızca haklarını kabul etmeye gerçekten hazır olup olmadığına karar vermesi için yerine getirilmelidir aynı zamanda tüm yükümlülükler kabul edilmelidir. Bunu belirleyebilmek için, yabancının Slovenya'da birkaç yıldır ikamet etmesi gerekiyor.
Slovenya'da yabancılar olarak haklarını kullandığı dönemde, kendi tavırları aracılığıyla, söz konusu varsayımların varlığını kanıtlamaya ihtiyacı vardır ki, bu varsayımların varlığı, Sloven vatandaşlığı. Devlet, kendi takdirine bağlı olarak vatandaşlık verme kararını verebilir. Bireyin tüm öngörülen koşullara uyumu kanıtlayabilmesi koşuluyla, vatandaşlığa kabul hakkı dolayısıyla bir olasılık değildir. Karar verilirken, devlet ayrıca, bireyin çıkarına göre öncelikli kamu (ulusal) çıkarları da dikkate alır.
⦁Başvuru herhangi bir idari birime yapılabilir. Başvuru sahibinin kalıcı veya geçici olarak ikamet ettiği bölgedeki idari birim, işlemin yürütülmesi ve bu konuda bir karar verme yetkisine sahiptir. Kanunla belirlenen koşulların yerine getirilmesine ilişkin bir özgeçmiş ve destekleyici belgeler başvuruya eklenmelidir. Yönetim organı, aşağıdaki koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder:
⦁kişinin Slovenya Cumhuriyeti'ndeki ikamet yeri iptal edilmemiştir;
⦁kişinin Slovenya vatandaşlığına kabul edilmesi, kamu düzenine, güvenliğine veya ülkenin savunmasına tehdit oluşturmazsa;
⦁Slovenya Cumhuriyeti'ndeki kişiye karşı herhangi bir ceza davası açılmamakta ve söz konusu kişi Slovenya Cumhuriyeti'nde ceza gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giyilmekten mahkum edilmediyse;
⦁kişiye Slovenya Cumhuriyeti için çalışma izni verilmişse;
⦁kişinin vergi yükümlülükleri ödendiyse (kişinin özel izni uyarınca).
Yabancılar, istisnai olarak vatandaşlığa kavuşturuldukça Sloven vatandaşlığına da sahip olabilirler Slovenya'nın bilimsel, ekonomik, kültürel, ulusal veya diğer benzer sebeplerden ötürü herhangi bir menfaati varsa ve Slovenya Cumhuriyeti'nde bir yıllık gerçek yaşam süresi tanımlıyorsa ve daha kolay koşullar altında vatandaşlığa kavuşmayı mümkün kılıyorsa;
Yabancı aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır:
⦁kişi en az 18 yaşında olmalı,
⦁kişinin en azından maddi ve sosyal güvenlik sağlayan miktarda, sürekli bir gelir kaynağı bulunduğu,
⦁kişi üç aydan uzun süren şartsız hapis cezasına çarptırılmadı ve koşullu olarak bir yıldan uzun süre gözetim altında tutulduğunda hapis cezasına çarptırılmamıştır;
⦁Slovenya Cumhuriyeti'ndeki kişinin ikamet izni iptal edilmemiştir;
⦁kişinin vatandaşlığa kavuşturulması, kamu düzenine, güvenliğine veya devletin savunmasına tehdit oluşturmaz;
⦁kişi tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirir;
⦁kişi, Slovenya Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanarak Slovenya Cumhuriyeti'nin yasal sistemini kabul ettiğine dair bir bildirim gönderir.


Slovenya vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Oturma izninin avantajları
⦁Vizesiz AB ülkelerine seyahat etme fırsatı
⦁AB'nin tüm ülkesinde işe başlama
⦁Avrupa bankalarında banka hesabı açma fırsatı
⦁İndirilmiş oranlarla kredi alma
⦁Gayrimenkul satın alma ve satma fırsatı
⦁Uygun gümrük koşullarında ikamet ettikleri ülkede bir aracı ithal etme olanağı
⦁Çocuklarınızın Avrupa'nın en iyi okul ve üniversitelerinde ücretsiz eğitimi
⦁Siz ve aileniz için ücretsiz sağlık servisleri kullanma


Slovenya'da yaşam şartları nelerdir ?

Aylık Kira
Şehir merkezinde daire (1 yatak odası) 377,80 €
Daire (1 yatak odası) merkez dışında 285.34 €
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) 644.38 €
Daire (3 yatak odası) merkez dışında 498.09 €
Şehir Merkezinde Apartman Dairesinde Metrekare Fiyatı 1,872.41 €
Metre Kare başına fiyat merkez dışında Daire 1.460.05 €
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonu) 1.033.18 €
İpotek Faiz Oranı Yüzde (%), Yıllık, Sabit Fiyat 3.60
Nerede Yaşamalı ?
Slovenya yaşam şekli
Nüfusun üçte birinden fazlası, on bin kişiden daha fazla olan kasaba ve kasabalarda yaşıyor. Slovenya'nın en büyük şehri başkent Ljubljana. Diğer büyük şehirler Maribor, Celje, Koper ve Novo mesto'dur. Çoğu insan hem kırsal hem de kentsel yaşam tarzlarının bazı avantajlarından aynı anda yararlanabilir. Slovenler, yaşam kalitesini iyileştirmek için doğal ortamlarda, kentsel alanlardan uzakta tatil evleri inşa etmeyi sever.
Slovenler büyük bir çoğunluğu kendi dairelerinde veya evlerinde yaşıyor ve ev sahiplerinin payı Avrupa'daki en yükseklerden biridir. Haneler geniş değil: nüfusun üçte biri dört üyeli hanede yaşıyor ve üç üyeli hanelerde beşte birinde yaşıyor. Son zamanlarda, çiftlerin ya da tek başına yaşayanların payı önemli oranda artmıştır.
Spor önemlidir; Slovenler geleneksel olarak dağda yürüyüş ve tırmanmaya çok heveslidirler. Dağcılık seçenekleri çok çeşitli. Dağ yürüyüş parkurları iyi eğilimli ve işaretlidir. Hiç şüphe yok ki Slovenya'nın en yüksek dağı, Triglav Dağı (2,864 metre veya 9,396 ayak) Slovenya'nın simgesi haline geldi
Tüm açık hava etkinlikleri çok popülerdir. Gün geçtikçe insanlar fitne kalmak istiyor ve sağlıkla ilgili bilinçli insanlar tarafından uygulanan yürüyüş, bisiklet, koşu ve diğer spor aktiviteleri çok popüler. Her Sloven kasabasında, genellikle yerli halkla popüler olan küçük bir dağ olan 'ev zirvesine' sahiptir.

Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın